Вторник, 14 Април 2020 08:03

Велики вторник - ден за смирение

Оценете
(2 гласа)

Велики вторник Исус прекарал в нравствени напътствия, а според църковния канон денят е отреден за смирение.  Според църковния обичай това е ден на поучения и последни нравствени наставления.

Във Велики вторник на Страстната седмица в църквата се чете освен притчата за талантите, и тази за десетте девици. В тази притча се говори за пет мъдри и пет неразумни девици. Мъдрите имали чисти светилници и свещен елей, а неразумните - само чисти светилници. Светилниците в тази притча символизират телата, а маслото (елей) - милостта. На гръцки език "милост" се произнася "елеос".

Слово във вторник на Страстната седмица

"Господ, отивайки на доброволни страдания,
казваше на Апостолите по пътя:
ето възлизаме в Иерусалим
и Син Човечески ще бъде предаден на разпятие.

Прочее, елате да Го придружаваме
и да се разпънем за житейските удоволствия
заради Него".

Така светата Църква ни кани да съпътстваме, да страдаме и да се съразпънем с Господа в тези дни, посветени на спомена на Неговите божествени страдания и смърт.

Вярвания: В нощта срещу Велики вторник Господ Иисус Христос бил във Витания и сутринта дошъл в Йерусалимския храм, където поучавал народа. Първосвещениците и старейшините, като слушали Неговите притчи, разбрали, че Той говори за тях, поискали да го заловят, но се бояли да Го нападнат открито, защото хората Го почитали като Пророк.

Обичаи и традиции: Според църковния обичай това е ден на поучения и последни нравствени наставления.

Прочетена 754 пъти

facebook coment