Понеделник, 08 Юни 2020 10:48

Конкурс за възлагане управлението на социална услуга в защитено жилище кв. Бряг

Оценете
(1 глас)
Конкурс за възлагане управлението на социална услуга в защитено жилище кв. Бряг Сн. Kiss13

Община Търговище обявява конкурс за възлагане управлението и предоставянето на социалната услуга Защитено жилище за лица с психични разстройства. Конкурсът се обявява във връзка с изтичането на договора с доставчика, предоставящ услугите в Защитеното жилище в квартал Бряг, съобщиха от местната администрация.

В Защитеното жилище ще се предоставят социални услуги от резидентен тип на 4 пълнолетни потребители. Целта е за тях да се създадат условия за пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, както и да се постигне социално включване, придобиване или възстановяване на изгубени социални умения и навици.

Кандидатите трябва да притежават опит в управление на социални услуги в общността. Задължително е и наличието на определен организационен капацитет, техническо оборудване и персонал, съгласно нормативните изисквания. Те трябва да представят и детайлна програма за развитие на социалната услуга, включваща: цел и задачи на предоставяната услуга, график на дейностите, описание на целевата група, бюджет, начин на разходване на средствата, наличен персонал, участие на партньори за изпълнение на програмата, стратегия за устойчивост на услугата и преодоляване на рисковете и други.

Документи за участие в конкурса се подават до 16.30 часа на 22 юли в Центъра за административно обслужване на Общината. Оценяването на кандидатите ще бъде извършено на 24 юли от комисия, назначена със заповед на кмета.

Списък с всички документи, необходими за участие в конкурса, както и заповедта на кмета, са публикувани в уебсайта на Община Търговище: https://www.targovishte.bg/index.php?nav=57

Прочетена 915 пъти

facebook coment