Четвъртък, 07 Юли 2016 12:23

Цифровизираха старите семейни регистри на населението

Оценете
(2 гласа)

Община Търговище цифровизира над 200 семейните регистри на населението от 51 села и града, използвани за периода 1934-1977 г. След този период вече е създадена системата ЕСГРАОН.

Старите регистри притежават ценна информация за жителите на Община Търговище, която не се съдържа в личните регистрационни картони и в локалната база данни "Население". Съгласно Закона за гражданската регистрация тези регистри се съхраняват 130 години. Ежедневното им използване за справки сериозно обаче застрашава тяхната цялост.

Цифровите копия ще дадат възможност да се ограничи употребата на хартиените носители, както и подобряване на ефективността на работа при издаване на удостоверения въз основа на Регистъра на населението.

В книгите за населението са били отбелязвани раждането, миграцията в други селища, смяната на семейното положение, наследниците, смъртта на всеки жител на конкретното населено място. Информацията е на над 55 000 листа, които са дигитализирани и с тях вече се работи в електронен формат. Досега формулярите се съхраняваха в кметствата по места, където са издавани и съответните документи.

Чрез новосъздадения електронен регистър, търсената информация се осигурява в кратки срокове и е застрахована от грешки. Заявленията на гражданите за получаване на такива справки, включително и от селата, се подават в Информационния център на Общинската администрация. Специалната програма позволява, чрез въвеждане на населеното място и на глава на домакинство, каквато е била формулировката, да се извади наличната информация за него и наследниците му.

Прочетена 3190 пъти

facebook coment