Понеделник, 07 Декември 2020 10:17

Данъчни облекчения за деца се ползват до края на декември

Оценете
(1 глас)

До края на декември родителите на непълнолетни деца могат да ползват данъчно облекчение за тях чрез работодателя си, съобщават от офиса на НАП в Търговище.

За целта те трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение: декларация за деца по чл. 22в или декларация за облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Задължително условие е родителят да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Най-лесният начин да се проверят дълговете към бюджета е като се направи справка на интернет страницата на НАП с безплатен персонален идентификационен код – ПИК, който може да се получи във всеки офис на НАП. Чрез работодател могат да се ползват и други видове данъчни облекчения, напомнят от НАП.

От там уточняват, че първият начин, по който може да се ползват данъчните облекчения за деца, е чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице в срок до 31 януари 2021 г. В този случай служителят предоставя на работодателя си декларацията за данъчно облекчение за деца до 31 декември 2020 г.

Вторият начин е с подаване в НАП на годишната данъчна декларация за получени доходи през 2020 г., което става в срок до 30 април следващата година. Към годишната данъчна декларация се прилага и съответния образец на декларация за облекчение за деца, като е необходимо към датата на подаване на годишната декларация в приходната агенция, родителят да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ), което се ползва за 2020г., дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв. – за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца.

Данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ), отнасящо се за тази година, дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, напомнят от офиса на НАП в Търговище.

От там обръщат внимание, че новите размери данъчни облекчения за деца, които бяха гласувани наскоро, се отнасят за 2021 г. и ще се ползват както следва: чрез работодател с подаване на декларация за облекчение през месец декември 2021 г. или чрез НАП с подаване на годишна данъчна декларация до 30 април 2022 г.

Прочетена 769 пъти

facebook coment