Вторник, 19 Юли 2016 11:45

Община Търговище търси фирма за смето и снегопочистване

Оценете
(2 гласа)

Община Търговище е обявила обществена поръчка за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, събиране и транспортиране на битови отпадъци от населените места в община Търговище, стопанисване на Регионално депо за неопасни битови отпадъци в с. Пайдушко, поддържане на склада за инертни и строителни отпадъци в с. Пролаз и за снегопочистване на улиците и тротоарите.

За всички дейности възложителят е обявил прогнозна стойност от 1 762 910 лв. без ДДС. Поръчката ще спечели изпълнител, който предложи т.нар. „най-ниска цена“. Срокът за получаване на офертите е 27 юли т.г.

В рамките на 1 година спечелилата фирма е длъжна да събира битовите отпадъци от контейнерите и уличните кошчета в общи 54 населени места - града, двата кварта и селата, да поддържа регионалното депо от 40 дка за отпадъци край с. Пайдушко, което се ползва от двете общини Търговище и Попово. Кандидатът трябва да осигури допълнително 1100 контейнера тип „бобър“, който ще допълнят съществуващите 1219 бр.

Фирмата се ангажира да прави ръчно и машинно метене на улици и площади, миене и оросяване на улици против запрашаване, да почиства 1500-те дъждоприемните шахти. Снегопочистването и опесъчяването през зимата също е в заданието на поръчката, като до 15 октомври изпълнителят трябва да предостави на Общината план за организацията на зимното поддържане. Поддържането на склада за инертни и строителни материали също ще влиза в задълженията на изпълнителя.

За изръшването на всички тези дейности фирмата-изпълнител трябда да докаже, че разполага с набор и брой от различна по вид транспортна и специализиране техника, техническо оборудване и съоръжения. Трябва да има разрешителни документи, внедрена система за качество ISO 9001:2008, за управление на околната среда, да е изпълнявала поне две идентични услуги в последните две години.

Прочетена 2404 пъти

facebook coment