Вторник, 26 Юли 2016 11:02

Публични обсъждания по ОВОС за изграждане на ферми в Търговищко

Оценете
(1 глас)

В Търговище през месец август ще има две обществено обсъждане по повод предстоящи модернизации на ферми за птици и свине, тъй като задължително трябва да се дебатират евентуалните рисковете за природата от инвестицията. Едното е за изграждане на птицеферма за отглеждане на 63 000 бройлери на площ 17.685 дка в землището на търговищкото село Баячево.

Срещата с местната общност и всички заинтересовани страни е насрочена за 9 август т.г., от 10:00 часа в селското кметство, информират от пресслужбата на община Търговище.

Заради вероятната степен на отрицателно въздействие върху природата инвестиционното намерение на земеделския производител Иван Бахчеванов подлежи на задължителна процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Тя се налага и тъй като касае отглеждането на над 40 000 броя птици.

Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се в кметството в с. Баячево и в общинската администрация ет. 2, ст. 5 всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. Там се приемат и евентуални писмени възражения.

Насрочено е и още едно обществено обсъждане на доклад по ОВОС по повод модернизация и реорганизация на съществуващ свинекомплекс в с. Алваново. Възложител на инвестицията е ЕT „Милена Митова“. То е насрочено за 25 август, от 10:00 ч. в офиса на фирма „Агроелит“, на ул. „Цар Симеон“ 4.

С ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда) се цели съвместяване на очакванията по отношение на околната среда в процеса на устойчиво развитие в съответствие с принципите на опазване на околната среда. Процедурата по ОВОС в България е въведена през 1991 г. със Закона за опазване на околната среда, първият закон в тази област в началото на преходния период.

Участието на обществеността става задължителна и съществена част от процедурата по ОВОС в България. Така гражданите имат възможност да изразява своето мнение косвено към самия план, проект или обект, който предстои да бъде пуснат в експлоатация. Те могат да окажат въздействие при вземане на едно или друго решение - по отношение на съществуващите алтернативи, предлагане на нови алтернативи, в някои случаи дори и за не разрешаване на реализацията на проекта или частично спиране на обекти в експлоатация.

В периода 1997-1998 г. от обществеността и НПО са отхвърлени няколко проекта у нас.

Прочетена 2666 пъти

facebook coment