Четвъртък, 14 Октомври 2021 13:25

Наближава крайният срок за подаване на декларации за освобождаване от такса смет на необитаемите имоти

Оценете
(1 глас)
 
До 1 ноември собствениците или ползвателите на имоти, които няма да се ползват през цялата 2022 г., могат да подадат декларация за освобождаване от таксата за битови отпадъци. Облекчението е предвидено в националното законодателство, припомнят от Отдел „Местни данъци и такси“ в общинската администрация.
 
Декларациите могат да се подават на място, в Центъра за административно обслужване на местната администрация. Услугата е достъпна и онлайн, в раздел „Електронни услуги“, от началната страница на общинския уебсайт. За целта е необходим електронен подпис.
 
До 1 ноември се заплаща и последната вноска от данъците за недвижимите имоти, моторните превозни средства, патентния данък и таксата за битови отпадъци.
От местната управа призовават гражданите да заплащат дължимите суми по електронен път.
Сметката на Община Търговище е: IBAN: BG60UBBS80028413869000, банка: ”ОББ” АД – клон Търговище. Отбелязва се и код за вид плащане: Данък върху недвижимите имоти: 442100; Такса за битови отпадъци: 442400; Данък върху превозните средства: 442300; Патентен данък: 441400
 
Задълженията може да се платят в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на отдел „Местни данъци и такси”. Сумите могат да бъдат заплатени и на касите на Изипей /Easypay/, на уебстраницата www.epay.bg, както и на касите на „Български пощи” ЕАД.
 
Размерът на дължимите данъци и такси може да бъде проверен на уебсайта на Община Търговище, чрез издаден от отдел „Местни данъци и такси“ ПИК код. Допълнително информация може да се получи на тел. 0601 68 755 в отдела.
 
За 2021 г. в Общината са подадени 482 броя такива декларации.
 
Прочетена 197 пъти

facebook coment