Четвъртък, 09 Юни 2022 12:46

Омбудсманът възрази срещу скок на цената на водата в Търговище

Оценете
(2 гласа)

Омбудсманът Диана Ковачева категорично възрази срещу увеличение на цената на водата, заложено в ценовите предложения на бизнес плановете на „ВиК-Варна“ ООД, „ВиК“ АД гр. Ловеч и „ВиК“ ООД гр. Търговище.

Днес, експерт на омбудсмана участва в обществените обсъждания на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за утвърждаване цената на водата във Варна, Ловеч и Търговище, където ясно изрази становището на проф. Ковачева. Обърна внимание на факта, че многократното повишение на цените на ВиК услугите през годините не води до подобряване на качеството, а предоставянето им продължава все така да не отговаря на нормативните изисквания.

При „ВиК“ ООД гр. Търговище предложените цени са съвсем близки до границата на социалната поносимост – за 2022 г. 4,38 лв., а за 2026 г. 5,02 лв.

2022 г. предвидено увеличение на водата в Търговище спрямо цената за м. г. е 38%, т.е. от 3,158 лв. /с ДДС/, става на 4,370 лв. /с ДДС/, а през 2026 г. цената на ВиК услугата се предвижда да нарасне с 59% спрямо 2021 г., т.е. от 3,158 лв. /с ДДС/, на 5,016 лв. /с ДДС/.

„В подкрепа на този факт са не само постъпващите сигнали в институцията на омбудсмана от граждани, които настояват да получават качествена услуга на икономически обоснована цена, а и данните в Докладите на работната група на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съгласно които и трите ВиК оператора не постигат всички 30 от определените с Решение № ПК-1/28.05.2021 г. на регулатора прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите, а именно: „ВиК-Варна“ ООД - 8 показателя, сред които и ПК4а и ПК4б - „общи загуби на вода"; „ВиК“ АД гр. Ловеч - 5 показателя, сред които и ПК4б - „общи загуби на вода"; „ВиК“ ООД гр. Търговище - 7 показателя, сред които и ПК4а и ПК4б - „общи загуби на вода", пише в становището на проф. Диана Ковачева, представено от експерта.

В подкрепа на тезата си общественият защитник припомня и данните от Годишния доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора в Република България за 2020 г.

В становището на Ковачева е отбелязано още, че данните за ВиК Ловеч и ВиК Търговище не отразяват резултати от консултации с потребителите на ВиК услуги, каквото е изискването на Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите, което тя счита за неприемливо и в нарушение на приложимата нормативна уредба. Затова омбудсманът с основание пита по какъв начин се обслужват потребителите от двете компании.

На следващо място Диана Ковачева посочва, че КЕВР не трябва само формално да допуска, че бизнес плановете на ВиК Ловеч и Търговище са приети от съответните Асоциации на ВиК и доказва, че в действителност те не са приети.

Становището тук: https://www.ombudsman.bg/news/5614

Прочетена 353 пъти

facebook coment