Четвъртък, 01 Юни 2017 10:42

Облекчават процедурите за помощите за деца

Оценете
(1 глас)

В началото на месец май влязоха в сила промени за семейните помощи, с които се улесняват родителите при кандидатстване. Регламентиран е реда и начина за изплащане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания в случаите на преосвидетелстване, информират от социалната дирекция в Търговище.

Заявленията-декларации за отпускане на семейни помощи вече се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, а не както до сега – по постоянен. Отпада изискването родителите при кандидатстване да представят служебна бележка, че детето е записано и редовно посещава училище или детска градина, както и бележка при започване на всяка учебна година. Тази информацията вече ще се получава по служебен ред чрез МОН. Само тези учебни заведения, които са извън системата на МОН, ще издават удостоверения на родителите, които искат да получават помощи за деца, уточняват от РДСП – Търговище.

При изплащане на месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания в случаите на преосвидетелстване те ще се отпускат от първо число на месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането им, но не повече от една година назад, при условие че няма промяна във вида и степента на трайното увреждане. Заявлението трябва да е подадено в тримесечен срок от датата на издаване на новото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. От началото на 2017 г. размера на месечните помощи за отглеждане на дете с 90 и над 90 % увреждане е 930.00 лв., от 70 до 89.99 % – 450.00 лв., а дете с увреждания от 50 до 69.99 на сто получава – 350.00 лв.

Прочетена 1776 пъти

facebook coment