Вторник, 23 Април 2019 13:29

Завишени глоби за увреждане на зелени площи

Оценете
(1 глас)

От 150 лв. на 500 лв. се повишава максималният размер на глобата за физически лица, които замърсяват и/или унищожават зелените площи, увреждат паркова мебел и съоръжения, палят огън в зелените площи, късат или повреждат цветни фигури и други.

Минималният размер на глобата за посочените нарушения се повишава от 20 лв. на 100 лв.

За юридическите лица, които нарушават наредбата, се предвижда имуществена санкция от 1000 лв. до 5000 лв. Новите текстове целят синхронизация с националното законодателство и са записани в Наредбата за изграждането и опазването на зелената система на територията на община Търговище.

Тя беше приеха от общинските съветници на заседание днес. Другият нов документ е Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в община Търговище, чието изграждане ще бъде финансирано по проект по Оперативна програма „Региони в растеж“. Приемането на наредбата е изискване и неразделна част от самия проект.

Текстовете прецизират условията, на които следва да отговарят кандидатите за настаняване, както и документите, които е необходимо да представят.

Двете нови разпоредби са публикувани в уебсайта на Община Търговище.

Прочетена 1356 пъти

facebook coment