Сряда, 11 Август 2021 11:29

Община Търговище е със стабилни финанси

Оценете
(0 гласа)

Община Търговище поддържа стабилното си финансово състояние и през 2020 г., въпреки трудностите, породени от пандемията от COVID-19. Това обяви зам.-кметът Валентин Велчев вчера при представянето на отчета за изпълнение на бюджета за предходната година. В обсъждането участваха и кметът д-р Дарин Димитров, председателят на Общинския съвет Емине Якубова, граждани, съобщават от пресцентъра на кметството.

„Пандемията безспорно оказа влияние върху изпълнението на бюджета, тъй като всички общини имаха допълнителни разходи, свързани с мерките за борба с коронавируса. С един по-консервативен подход, ефективно и по-икономично управление на ресурсите, все пак се справихме“, заяви Велчев.

През 2020 г. постъпилите приходи с държавен характер са 34,1 млн. лв., а тези с общински характер – 20,3 млн. лв. Участието на държавата в общинския бюджет е 76% от всички приходи. Неданъчните приходи са 14%, а приходите от имуществени данъци и други данъци – 10%.

Най-голям дял на разходите при делегираните от държавата дейности продължава да заема функция „Образование“ – 69%. Следват: функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 11%; функция „Общи държавни служби“ – 8%; функция „Здравеопазване“ и функция „Почивно дело и култура“ – по 5%; функция „Икономически дейности и услуги“ – 2%.

При разходите за местни дейности най-голям дял има функция „Жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство и опазване на околната среда“ – 32%. Тук са включени разходите, свързани с дейностите по ремонти и поддържане на уличната мрежа и осветлението, дейности възложени на Общинските предприятия ”БКС” и ”Флора” и дейностите по план-сметката за чистота. 18% заемат разходите за функция „Образование“, По 16% са разходите, свързани с дейността на „Домашен социален патронаж“ и функция „Икономически дейности и услуги“. Функция „Почивно дело и култура“ заема 10% от разходите, а „Общи държавни служби“ – 5%.

Актуализираният план към края на 2020 г. на разчета за капиталови разходи е на стойност 10,4 млн. лв.

Отчетени бяха и проектите, финансирани със средства от Европейския съюз, част от които са този за разширението на бул. „Трайко Китанчев“, изграждането н центрове за възрастни и лица с психични разстройства в село Съединение и други.

Годишният отчет на изпълнението бюджета е заверен от Сметната палата. След одита е изготвен доклад, който ще бъде внесен и на сесия на Общинския съвет.

Прочетена 227 пъти

facebook coment