Петък, 18 Март 2022 07:38

73,4 млн. лв. е макрорамката на бюджета на Община Търговище за 2022 г.

Оценете
(1 глас)

На 73,4 млн. лв. възлиза макрорамката на бюджета на Община Търговище за 2022 г. Увеличението спрямо 2021 г. е над 4 млн. лв. Това заяви зам.-кметът Валентин Велчев при публичното представяне на проекта на бюджета, в което се включи и кметът д-р Дарин Димитров.

„От опит вече знаем, че колкото и голям да е бюджетът, средствата никога няма да са достатъчни, за да реализираме всички наши планове. През тази година, освен пандемията, трудност оказва и инфлацията, скокът в цената на строителните материали. Въпреки ограниченията, сме се постарали да направим един реалистичен бюджет и ще успеем да изпълним и много от Вашите молби и желания“, каза д-р Димитров.

Зам.-кметът Велчев разясни, че средствата от държавния бюджет, отпуснати на Общината, са над 47 млн. лв., което представлява увеличение с 11%, при средно увеличение за страната от близо 14 %.

Собствените приходи по проектобюджета за 2022 г. възлизат на 13,6 млн. лв. Това е с над 1 млн. лева повече спрямо предходната година. 

„Увеличението се дължи основно на нарастването на облагаемата маса, в резултат на нововъведени сгради в експлоатация. Влияние оказва и увеличеният брой на превозните средства, регистрирани в общината, за които също се плащат данъци“, разясни зам.-кметът Велчев.

Разходната част на бюджета е балансирана и в нея традиционно най-голям дял заема функция „Образование“ – 43%. Следва „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ (10%), а капиталовите разходи възлизат на 9%.

Капиталовата програма, в която са включени обектите, предвидени за обновяване през годината, възлиза на 7,6 млн. лв. Предвидени са средства за ремонт на улици в града и населените места, благоустрояване на квартални пространства, изграждане на достъпна среда за хора с увреждани и други.

Сред въпросите, които гражданите поставиха по време на дискусията, са тези за формирането на бюджетите на училищата, изграждането на осветление и канализация в различни точки на града, финансирането на спорта, в частност футбола и други.

Всички предложения и въпроси ще бъдат вписани в протокол. Съгласно закона, той ще бъде приложен към проекта на бюджета при внасянето му за разглеждане в Общинския съвет на 31 март.

Прочетена 203 пъти

facebook coment